De TenderAcademy is onderdeel van Tender Services Group.

Expert

3 modules

3 modules

3 dagen

3 dagen

€ 2.850

€ 2.850

Na het afronden van Essentials verdiepen deelnemers zich in de Expert learning track: de laatste 3 dagen van het curriculum waarin onze experts belangrijke vakinhoudelijke kennis over aanbesteden delen. De modules zijn gericht op jurisprudentie, maatschappelijk verantwoord ondernemen (People, Planet, Profit) en beoordelingssystematiek.

Module 8: Jurisprudentie

Doel en resultaat

 • Op pragmatische wijze wordt de jurisprudentie van een aantal relevante en herkenbare rechtszaken uitgelegd, om beter inzicht te krijgen in de gedachtegang van rechters, aanbestedende diensten en klagende inschrijvers.

Inhoud module

We verdiepen ons in de rol van rechtspraak voor aanbestedingsprocedures. Vragen die tijdens deze module aan de orde komen:

 • Wanneer moet ik de weg naar de rechter overwegen? Welke afwegingen spelen daarbij een rol?
 • Heeft de aanbestedende dienst instructies gegeven over ‘formeel bezwaar maken’?
 • Wat kun je vorderen?
 • Een andere partij gaat formeel bezwaar maken, wat kan/mag/moet ik dan doen?

Daarna behandelen we enkele specifieke onderwerpen aan de hand van uitspraken en leren de deelnemers ook om zelf antwoorden te vinden in de jurisprudentie:

 • Bedrijfsvertrouwelijkheid van de inschrijving.
 • Grossmann-verweer; fundamenteel gebrek in aanbestedingsprocedure.
 • Interpretatie van aanbestedingsstukken (norm en toepassing).
 • De winnende inschrijver voldoet wel/niet aan de gestelde eisen.
 • Herstellen van fouten in de aanmelding of de inschrijving.
 • Onaanvaardbare prijzen.
 • Presentatie / proof of concept / interview e.d.
 • Motivering gunningsbeslissing.

Module 9: MVO, People, Planet, Profit

Doel en resultaat

 • Wat is MVO en waarom is het belangrijk?
 • Hoe wordt MVO toegepast in een aanbesteding?
 • Inzicht hoe dit concreet kan worden gemaakt in de beantwoording op aanbestedingen.

Inhoud module

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)?

 • De rol en bijdrage van Inkoop op duurzaamheid
 • Duurzaam inkoopbeleid en ambitie vaststellen
 • Risico’s, kansen en randvoorwaarden duurzaam inkopen
 • De rol en impact van het MVOI-actieplan
 • Het opstellen van duurzaamheidseisen en -criteria
 • Hoe concreet beantwoorden op duurzaamheid in een aanbesteding
 • Resultaten monitoren en meten

Module 10: Beoordelingssystematiek

Doel en resultaat

 • Duidelijkheid over de verschillende beoordelingssystematieken. (o.a. absoluut, relatief, gunnen op waarde).
 • Interpretatie van de meest voorkomende gunningsmodellen.
 • Inzicht op de prijscalculatie.
 • Strategie bepaling op basis van het gehanteerde model.

Inhoud module

Beoordelingssystematieken zijn voor Jan als een natuurlijke overlap van zijn achtergrond als wiskundige en zijn praktijkervaring in de inkoop. In deze training geeft hij een kort overzicht van de vele honderden beoordelingssystematieken die er bestaan.

Hij staat uitgebreid stil bij de in Nederland meest gebruikte systematieken: gewogen factor score en Gunnen op Waarde. Om goed te kunnen doorgronden wat er gebeurt als deze methodes worden gebruikt legt hij de principes en de werking van een score graph uit en laat daar ook de deelnemers uitgebreid mee oefenen.

Daarna staat hij stil bij het fenomeen van de relatieve beoordeling: wat is het? Waarom is hier “gedoe over”? Wanneer gaat het fout? En wat is er tegen te doen?

Als afsluiting van het systematiek deel geeft hij een paar voorbeelden van werkwijzen die de uitslag van een aanbesteding kunnen beïnvloeden (o.a. interpolatie).

Ook geeft Jan een aantal inzichten over de beoordeling van kwalitatieve gunningscriteria – veelal in commissies.
Waar relevant wordt ook de link gelegd met de juridische kaders en de jurisprudentie op dit terrein.

Inschrijven tot 30 dagen voor aanvang

Formulier geladen door Tribe CRM (problemen met het formulier? Bel ons: 070 388 41 39) Tender Services Group