De TenderAcademy is onderdeel van Tender Services Group.

Essentials

4 modules

4 modules

4 dagen

4 dagen

€ 3.800

€ 3.800

Vanuit de gevolgde Fundamentals maak je als deelnemer de verdieping naar Essentials; 4 dagen vol kennis en interactie, gedeeld door vakinhoudelijke experts. We zoomen in op de wet- en regelgeving, bidmanagement en bidwriting en de kunst van het onderhandelen.

Module 4: Aanbestedingswet- en regelgeving

Doel en resultaat

 • Basiskennis van wet- en regelgeving om de juiste interpretatie te geven aan de juridische aspecten van een aanbesteding.
 • Kunnen controleren van procedurele aspecten en weten waar de mogelijkheden liggen ten aanzien van de vraagstelling.

Inhoud module

In de module Aanbestedingswet- & regelgeving word je meegenomen in de belangrijkste juridische aspecten van een aanbestedingsprocedure:

 • Wat zijn de vaktermen en wat houden die in?
 • Hoe kun je als onderneming meedoen aan een aanbesteding?
 • Hoe moet je de vraag van de aanbestedende dienst ‘lezen’ om je inschrijving daar zo goed mogelijk op af te stemmen?
 • Welke mogelijkheden heb je om in contact te komen met de aanbestedende dienst?
 • Is elk foutje fataal of mag je dat nog herstellen?
 • Wat gebeurt er na de gunningsbeslissing?
 • En wat moet je vooral niet doen!

Module 5: Bidmanagement

Doel en resultaat

 • Een duidelijk beeld van wat bidmanagement inhoud en welke competenties er nodig zijn.
 • Het maken van een goede planning, het interne proces.
 • Begrijpen wat er nodig is voor de juiste aansturing van het tenderteam.

Inhoud module

Bidmanagement omvat het gehele proces rondom ‘tenders’. Het uiteindelijke doel is het binnenhalen van een nieuwe opdracht. Dit kan bijvoorbeeld een bouwproject zijn of een contract voor het leveren van verschillende machines.

Het lijkt raar om een hele trainingsdag te praten over bidmanagement. Je bent hier immers in jouw werk dagelijks druk mee bezig. Toch staat dit onderwerp bewust een hele dag centraal. Want, de vage definitie die je hierboven gelezen hebt, geeft veel ruis en onbegrip over dit vakgebied. In de praktijk merken wij daardoor dat er verschillende ideeën bestaan over bidmanagement. Alleen al over het verschil tussen bidmanagement en tendermanagement. Of waar bidmanagement in het sales-proces start. En waar stopt het?

In deze training zetten we ‘bidmanagement’ in het juiste perspectief. Je zult zien dat onze SAAR-methode, die je tijdens de learning track Fundamentals hebt geleerd, daarin terugkomt. De training omvat onder andere de volgende elementen:

 • Uit theorie en praktijk leer je wat bidmanagement inhoudt en over welke competenties je moet beschikken.
 • Inregelen van een intern proces (van sales tot aan het contract) en het maken en bewaken van de planning.
 • Wat is er nodig voor de juiste aansturing van het tenderteam en de organisatie.

In een interactieve dag met herkenbare voorbeelden gaan we aan de slag, inspireren en leren we (van) elkaar. Aan het einde van de dag toetsen we of de vooraf bepaalde doelstellingen zijn bereikt.

Module 6: Bidwriting

Doel en resultaat

 • Gedetailleerd inzicht in SMART schrijven.
 • De juiste vertaalslag van uitvraag naar inschrijving kunnen toepassen.
 • De kunst van het weglaten.
 • Een winnende tekst schrijven.

Inhoud module

Vanuit de TSG Methodiek “SAAR” (ontwikkeld vanuit meer dan 5.000 tendertrajecten) leer je tijdens deze dag alle basisprincipes die nodig zijn om goed voorbereid te zijn.

 • Kennis van de verschillende aanbestedingsplatformen, signalering en werking.
 • Goed voorbereid op het proces van een aanbesteding: Voorbereiding, Uitvoering en Nazorg.
 • Uitvoering van een kritische haalbaarheid en opstellen van kritische en tactische vragen.
 • Globaal inzicht in de wijze waarop kwalitatieve criteria uitgewerkt moeten worden.
 • Tijdens deze interactieve dag gaan we met herkenbare voorbeelden samen aan de slag, inspireren en leren we (van) elkaar. Aan het einde van de dag bereiken we een mooi fundament en hebben we vooral ook veel plezier gehad!

Module 7: Onderhandeling

Doel en resultaat

 • Herkenning van de onderhandelingsmomenten binnen het tenderproces. Zowel intern als extern.
 • Hoe moet een goede verstandhouding worden opgezet.
 • Vertrouwen winnen van de klant.
 • “Nee” durven zeggen.

Inhoud module

Hoe implementeer je de Sound Negotiator methode in jouw onderhandelingen na de training? Om dat makkelijk voor je te maken hebben we de Sound Negotiator app ontwikkeld. Een onderhandelingsassistent die je helpt bij je voorbereiding en onderhandelingen.

 • Ter voorbereiding, het filmen van een onderhandeling.
 • Het analyseren van een onderhandeling.
 • De theorie achter de methode, onderhandelen in de wereld van de ander, het gevaar van ‘neediness’, vragen zijn het antwoord en de kracht en betekenis van ‘nee’.
 • Onderhandelen is iets tussen mensen, hoe ga je om met de verschillende persoonlijkheden? Inclusief die van jezelf?
 • Een onderhandelingscasus die je tijdens de training gaat onderhandelen en die we gaan observeren en analyseren.

Na de training, indien gewenst, is er ruimte voor individuele feedback en onderhandelingssupport.

Inschrijven tot 30 dagen voor aanvang  |  Gemiddelde waardering 8,5

Formulier geladen door Tribe CRM (problemen met het formulier? Bel ons: 070 388 41 39) Tender Services Group